Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He lost in the election because he is a weak and leade

He lost in the election because he is a weak and leade

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He lost in the election because he is a weak and _______ leader.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

Trước danh từ “leader” (lãnh đạo) cần điền một tính từ để miêu tả cho người này.

decisive (adj): quyết đoán

indecisive (adj): thiếu quyết đoán

undecided (adj): chưa có quyết định

Các từ trong phương án A, C không tồn tại.

Tạm dịch: Ông ấy đã thua trong cuộc bầu cử vì ông ấy là một nhà lãnh đạo yếu và thiếu quyết đoán.

Chọn D.

Ý kiến của bạn