Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He loves her so he married her If he didn’t love her he

He loves her so he married her If he didn’t love her he

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He loves her, so he married her.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Giải chi tiết:

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế ở hiện tại.

Công thức: If S + Ved/were, S + would V(nguyên thể).

Tạm dịch: Anh yêu cô ấy nên đã cưới cô ấy.

= Nếu anh ấy không yêu cô ấy, anh ấy sẽ không cưới cô ấy.

B. sai ở “wouldn’t have married”

C. sai công thức

D. sai công thức

Chọn A.

Ý kiến của bạn