Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He must have studied harder but he was too lazy and tha

He must have studied harder but he was too lazy and tha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He must have studied harder, but he was too lazy and that's why he failed the exam.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

Cấu trúc phỏng đoán với động từ khuyết thiếu:

must have P2: chắc chắn là đã làm gì

should have P2: lẽ ra là đã nên làm gì

Dựa vào vế: “but he was too lazy and that's why he failed the exam” (nhưng anh ấy quá lười biếng và đó là lý do anh ấy thi trượt) => vế đầu đưa ra phỏng đoán đề điều mà lẽ ra anh ta nên làm để không thi trượt.

Sửa: must => should

Tạm dịch: Đáng lẽ anh ấy nên học chăm chỉ hơn, nhưng anh ấy lại quá lười biếng và đó là lý do tại sao anh ấy thi trượt.

Chọn A.

Ý kiến của bạn