Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất x = 1; y = 3/2

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất x = 1; y = 3/2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn