Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ quy chiểu bao gồm Vật làm mốc hệ toạ độ đồng hồ Hệ t

Hệ quy chiểu bao gồm Vật làm mốc hệ toạ độ đồng hồ Hệ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ quy chiểu bao gồm:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết bài “Chuyển động cơ” – Trang 8 – SGK Lí 10.

Giải chi tiết:

Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Chọn D.

Ý kiến của bạn