Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He remembers to the circus when he was five years old b

He remembers to the circus when he was five years old b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He remembers ....................to the circus when he was five years old by his parents.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: to V/ V_ing

Giải chi tiết:

remember + to V_nguyên thể: nhớ phải làm gì

remember + V_ing: nhớ đã làm gì

=> Dạng bị động: remember being + P2

Tạm dịch: Anh ấy nhớ đã được bố mẹ đưa đến rạp xiếc khi anh ấy mới 5 tuổi.

Chọn D.

Ý kiến của bạn