Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hệ sinh thái nào sau đây có mức độ khô hạn cao nhất ở vùng ô

Hệ sinh thái nào sau đây có mức độ khô hạn cao nhất ở vùng ô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ sinh thái nào sau đây có mức độ khô hạn cao nhất ở vùng ôn đới?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong 4 hệ sinh thái trên có 2 hệ sinh thái ở vùng ôn đới là Thảo nguyên và rừng Địa Trung Hải, trong đó hệ sinh thái có mức độ khô hạn nhất là rừng Địa Trung Hải.

Hoang mạc, savan đều chỉ có ở vùng nhiệt đới

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn