Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình của nước ta tập trung c

Hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình của nước ta tập trung c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình của nước ta tập trung chủ yếu ở:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn