Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh tiêu biểu của nước ta hiện nay

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh tiêu biểu của nước ta hiện nay

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh tiêu biểu của nước ta hiện nay là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở Việt Nam, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho vùng khí hậu nóng ẩm là rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn