Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ thống đảo ven bờ nước ta tập trung ở khu vực nào nhi

Hệ thống đảo ven bờ nước ta tập trung ở khu vực nào nhi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ thống đảo ven bờ nước ta tập trung ở khu vực nào nhiều nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 8: Thiên nhiên ảnh hưởng sâu sắc của biển

Giải chi tiết:

Ven bờ vịnh Bắc Bộ là khu vực có nhiều đảo nhất.

Chọn C

Ý kiến của bạn