Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ tọa độ địa lí của phần trên đất liền nước ta là

Hệ tọa độ địa lí của phần trên đất liền nước ta là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ tọa độ địa lí của phần trên đất liền nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn