Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He was a well-known figure in London at that time oppor

He was a well-known figure in London at that time oppor

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He was a well-known figure in London at that time.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn