Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Health experts strongly advise patients with hypertensi

Health experts strongly advise patients with hypertensi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Health experts strongly advise patients with hypertension to avoid food ______ high amounts of fat.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề phân từ

Giải chi tiết:

Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động: bỏ đại từ quan hệ và chuyển động từ thành dạng V_ing

Dạng đầy đủ: Health experts strongly advise patients with hypertension to avoid food which/ that contains high amounts of fat.

Dạng rút gọn: Health experts strongly advise patients with hypertension to avoid food containing high amounts of fat.

Tạm dịch: Các chuyên gia y tế mạnh mẽ khuyến cáo bệnh nhân tăng huyết áp tránh thực phẩm chứa nhiều mỡ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn