Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He’d rather go to bed late and play video games wouldn’

He’d rather go to bed late and play video games wouldn’

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He’d rather go to bed late and play video games,______?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn