Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Helen doesnt earn as much money as her boss does Helens

Helen doesnt earn as much money as her boss does Helens

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Helen doesn't earn as much money as her boss does.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: So sánh

Giải chi tiết:

So sánh bằng: S + to be/V + as adj/adv as + N/pronoun (+ trợ V)

So sánh hơn: S + to be/V + adj-er/adv-er/more adj/ more adv + than N/pronoun (+ trợ V)

So sánh kém: S + to be/V + less + than N/pronoun (+ trợ V)

Tạm dịch: Helen không kiếm được nhiều tiền như sếp của cô ấy.

= D. Ông chủ của Helen kiếm được nhiều tiền hơn cô ấy.

Các phương án khác:

A. Ông chủ của Helen kiếm được ít hơn cô ấy một chút. => sai về nghĩa

B. Ông chủ của Helen kiếm được nhiều như cô ấy làm. => sai về nghĩa

C. Helen kiếm được nhiều tiền hơn sếp của cô ấy. => sai về nghĩa

Chọn D.

Ý kiến của bạn