Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Her brother used to work as MC on many TV talk shows t

Her brother used to work as MC on many TV talk shows t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Her brother used to work as _______ MC on many TV talk shows.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mạo từ

Giải chi tiết:

Trước danh từ chỉ nghề nghiệp, lần đầu nhắc đến => dùng “a” hoặc “an”.

a + danh từ có phát âm bắt đầu là phụ âm

an + danh từ có phát âm bắt đầu là nguyên âm

MC /ˌem ˈsiː/ có phát âm bắt đầu là nguyên âm /e/ => dùng “an”.

Tạm dịch: Anh trai cô ấy từng là MC cho nhiều chương trình trò chuyện trên truyền hình.

Chọn C.

Ý kiến của bạn