Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Her future husband is said from Harvard University fiv

Her future husband is said from Harvard University fiv

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Her future husband is said _____ from Harvard University five years ago.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn