Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CH2=CH2 và CH3-CH=CH-CH3 tạo từ 2 ancol :

CH3-CH2OH và CH3-CH2-CH(OH)-CH3.

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn