Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hidrocacbon A(mạch hở , thể tích) có khối lượng 6g , tham gi

Hidrocacbon A(mạch hở , thể tích) có khối lượng 6g , tham gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hidrocacbon A(mạch hở , thể tích) có khối lượng 6g , tham gia phản ứng cộng vừa đủ với 0,3 mol Br2. CTPT của A là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi CTPT của hidrocacbon A là CnH2n+2-2k

CnH2n+2-2k + kBr2 → CnH2n+2-2k Br2k

Theo PT phản ứng :  k = nBr2 / nA => nA = nBr2 / k = 0,3/k

Với  k =1 => nA= 0,3 mol => MA= 6/0,3 =20 loại

Với  k =2 => nA = 0,15 mol => MA =  6/0,15 = 40 (C3H4)

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn