Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thườ

Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Etilen (CH2=CH2) có chứa liên kết C=C kém bền nên làm mất màu dung dịch Br2 ở điều kiện thường.

Đáp án C

Ý kiến của bạn