Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hiđrocacbon X (chứa vòng benzen) có công thức phân tử l

Hiđrocacbon X (chứa vòng benzen) có công thức phân tử l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrocacbon X (chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C8H8. Biết X có phản ứng trùng hợp và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X có phản ứng trùng hợp và làm mất màu dung dịch brom. => X có nhánh không no

C6H5CH=CH2 (Stiren)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn