Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X thu được sản phẩm cháy gồm CO2 có khối lượng gấp 4,28 lần khối lượng H2O. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức đơn giản nhất của X là CxHy.


⟹ (x:y = {n_C}:{n_H} = {n_{C{O_2}}}:(2{n_{{H_2}O}}) = dfrac{{{m_{C{O_2}}}}}{{44}}:dfrac{{2{m_{{H_2}O}}}}{{18}})


Dựa vào MX = 3,17.29 = 92 ⟹ CTPT của X.

Giải chi tiết:

Ta có mCO2 : mH2O = 4,28 ⟹ mCO2 = 4,28mH2O.

Gọi công thức đơn giản nhất của X là CxHy.

⟹ (x:y = {n_C}:{n_H} = {n_{C{O_2}}}:(2{n_{{H_2}O}}) = dfrac{{{m_{C{O_2}}}}}{{44}}:dfrac{{2{m_{{H_2}O}}}}{{18}} = dfrac{{4,28{m_{{H_2}O}}}}{{44}}:dfrac{{2{m_{{H_2}O}}}}{{18}} = 7:8)

⟹ CTĐGN của X là C7H8.

⟹ CTPT của X là (C7H8)n.

Ta có dX/kk = 3,17 ⟹ MX = 92n = 92 ⟹ n = 1.

Vậy công thức phân tử của X là C7H8.

Chọn A.

Ý kiến của bạn