Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện nay người ta đã tạo ra loại cà chua biến đổi gen vận ch

Hiện nay người ta đã tạo ra loại cà chua biến đổi gen vận ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện nay người ta đã tạo ra loại cà chua biến đổi gen vận chuyển đi xa, hoặc bảo quản lâu ngày. Loại cà chua đó được tạo ra bằng cách


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Loại cà chua chín muộn được tạo ra bằng cách bất hoạt gen sản sinh ra etilen ( gen sản sinh ra khí làm chín quả )

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn