Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm h

Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa?

   


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn