Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ t

Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn