Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện nay trên thế giới các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là

Hiện nay trên thế giới các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện nay trên thế giới các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn