Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng bóng bay có bơm khí hiđro bay lên cao chứng

Hiện tượng bóng bay có bơm khí hiđro bay lên cao chứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng bóng bay có bơm khí hiđro bay lên cao chứng tỏ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí của khí hiđro sgk hóa 8 trang 105.

Giải chi tiết:

Hiện tượng bóng bay có bơm khí hiđro bay lên cao chứng tỏ khí hiđro nhẹ hơn không khí.

Đáp án B

Ý kiến của bạn