Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng bùng nổ dân số của nước ta xảy ra vào:

Hiện tượng bùng nổ dân số của nước ta xảy ra vào:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng bùng nổ dân số của nước ta xảy ra vào:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn