Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hiện tượng di truyền liên kết có những vai trò nào sau đây?

Hiện tượng di truyền liên kết có những vai trò nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng di truyền liên kết có những vai trò nào sau đây?

1. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.           

2. Tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp lại với nhau.

3. Sử dụng để lập bản đồ di truyền .           

4. Đảm bảo di truyền bền vững của nhóm gen liên kết.

5. Tạo  điều kiện cho các tính trạng tốt ứng với các gen trong nhóm liên kết đi kèm với nhau.

6. Làm thay đổi cấu trúc NST về số lượng, thành phần các nhóm gen liên kết.

Phương án đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hiện tượng di truyền liên kết có các vai trò 1, 2, 3 ,4 ,5

Hiện tượng di truyền liên kết có làm xuất hiện các biến dị tổ hợp nhưng số lượng biến dị tổ hợp xuất hiện ít hơn so với phân li độc lập và hoán vị gen  ( không phải không tạo )

6 sai, di truyền liên kết không làm thay đổi thành phần các nhóm gen liên kết

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn