Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hiện tượng du canh, du cư của một số dân tộc được mô tả qua

Hiện tượng du canh, du cư của một số dân tộc được mô tả qua

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng du canh, du cư của một số dân tộc được mô tả qua tiến trình sau: 1- đốt rừng làm nương; 2- định cư và gieo trồng một số vụ mùa; 3- di cư đến một khu rừng mới và thực hiện lại bước 1 và 2 kể trên. Cho các khẳng định dưới đây:

(1) Đất sau khi đốt rừng có nhiều chất dinh dưỡng nên năng suất cây trồng tương đối cao mà không cần phải bón phân.

(2) Năng suất cây trồng qua các vụ mùa được duy trì ổn định do nhu cầu thấp của đồng bào dân tộc.

(3) Một trong các nguyên nhân dẫn đến sự du canh du cư là kĩ thuật canh tác thấp, khai thác hết chất dinh dưỡng của đất mới, làm giảm năng suất cây trồng, bà con phải di cư đến một khu vực mới.

(4) Du canh du cư khiến các chu trình sinh địa hóa tại khu vực đó bị ngưng trệ dẫn đến mất năng suất cây trồng.

Số khẳng định không chính xác là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các khẳng định không chính xác là (2) (4)

Đáp án C

2 sai, năng suất cây trồng sẽ giảm do nguồn di dưỡng từ tro các cây trong rừng hết làm cho đất trở nên nghèo dinh dưỡng

4 sai, mất năng suất cây trồng do đất hết dinh dưỡng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn