Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở

Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở:

Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn của cặp  NST tương đồng trong quá trình giảm phân

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn