Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng khi cho metylbenzen phản ứng với dung dịch t

Hiện tượng khi cho metylbenzen phản ứng với dung dịch t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng khi cho metylbenzen phản ứng với dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ phòng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của metylbenzen (toluen).

Giải chi tiết:

Ở nhiệt độ phòng (to thường), metylbenzen không phản ứng với dung dịch thuốc tím → không hiện tượng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn