Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa

Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Liên kết gen có ý nghĩa là hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

Điều này thông qua việc các gen liên kết với nhau di truyền cùng nhau

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn