Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng mưa phùn vào cuối đông ở miền Bắc nước ta có

Hiện tượng mưa phùn vào cuối đông ở miền Bắc nước ta có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng mưa phùn vào cuối đông ở miền Bắc nước ta có liên quan đến hoạt động của


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ tháng 11 – 4 năm sau, nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa mùa đông với hai thời kì: nửa đầu mùa đông lạnh khô; nửa sau mùa đông lạnh ẩm.

Giải chi tiết:

Từ tháng 11 – 4 năm sau, nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc với hai thời kì:

- Nửa đầu mùa đông gió đi qua lục địa, mang lại thời tiết lạnh khô cho miền Bắc nước ta.

- Nửa sau mùa đông, gió này đi qua biển, được tăng ẩm, mang lại kiểu thời tiết lạnh ẩm và có mưa phùn đặc trưng cho khí hậu miền Bắc.

Chọn B

Ý kiến của bạn