Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hiện tượng nào sau đây của nhiễm sắc thể chỉ xảy ra trong gi

Hiện tượng nào sau đây của nhiễm sắc thể chỉ xảy ra trong gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng nào sau đây của nhiễm sắc thể chỉ xảy ra trong giảm phân và không xảy ra ở nguyên phân?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hiện tượng chỉ có  trong giảm phân và không có trong nguyên phân là hình thành giao tử đơn bội

Trong nguyên phân cũng có hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo nhưng hiện tường tiếp hợp và trao đỏi chéo là không  có ý nghĩa

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn