Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một lượng c

Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một lượng c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi


Khối lượng riêng: (D = frac{m}{V})

Giải chi tiết:

Khối lượng riêng của chất lỏng là: (D = frac{m}{V})

Khi nung nóng chất lỏng, thể tích chất lỏng tăng lên, khối lượng chất lỏng không đổi → khối lượng riêng của chất lỏng giảm

Chọn D.

Ý kiến của bạn