Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ năng lượng bên t

Hiện tượng thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ năng lượng bên t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn