Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Hiện tượng tự tỉa thưa không có đặc điểm nào sau đây?

 Hiện tượng tự tỉa thưa không có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Hiện tượng tự tỉa thưa không có đặc điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Hiện tượng tự tỉa thưa là hiện tượng phổ biến ở cả thực vật và động vật.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn