Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống Rownghen là 200

Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống Rownghen là 200

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống Rownghen là 200kV. Coi động năng ban đầu của electron bằng không. Động nang của electron khi đến đối catot là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn