Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệu điện thế U trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ đư

Hiệu điện thế U trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiệu điện thế U trong mạch điện có sơ đồ như hình vẽ được giữ không đổi. Khi dịch chuyển con chạy của biến trở tiến dần về đầu N thì số chỉ của ampe kế sẽ thay đổi như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính điện trở:  (R = dfrac{{rho l}}{S})


Định luật Ôm:  (I = dfrac{U}{R})


Đèn sáng mạnh lên khi cường độ dòng điện chạy qua đèn tăng và ngược lại.

Giải chi tiết:

Mạch gồm: ({R_b},nt,{R_D})

Điện trở của biến trở: ({R_b} = dfrac{{rho l}}{S})

Chiều dòng điện đi từ cực (+) qua dây dẫn, thiết bị điện rồi về cực (-) của nguồn điện. Khi con chạy tiến dần về đầu N chiều dài của biến trở tăng dần làm cho điện trở của dây dẫn tăng dần, kéo theo điện trở tương đương của toàn mạch tăng dần.

Cường độ dòng điện chạy qua đèn là: ({I_D} = {I_b} = dfrac{U}{{{R_b}{mkern 1mu}  + {R_D}}})

U không đổi, điện trở tương đương của toàn mạch tăng thì số chỉ của ampe kế sẽ giảm dần đi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn