Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệu quả về mặt xã hội khi phát triển ngành công nghiệp sản

Hiệu quả về mặt xã hội khi phát triển ngành công nghiệp sản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiệu quả về mặt xã hội khi phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn