Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

hike wind child tide Giải chi tiếtA hike haɪkB wind wɪ

hike wind child tide Giải chi tiếtA hike haɪkB wind wɪ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải chi tiết:

A. hike /haɪk/

B. wind /wɪnd/

C. child /tʃaɪld/

D. tide /taɪd/

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.

Chọn B.

Ý kiến của bạn