Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình ảnh làng Ku-ku-rêu hiện lên như thế nào

Hình ảnh làng Ku-ku-rêu hiện lên như thế nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình ảnh làng Ku-ku-rêu hiện lên như thế nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ đoạn trích

Giải chi tiết:

Hình ảnh ngôi làng Ku-ku-rêu:

- Ngôi làng  thơ mộng: có núi, có thảo nguyên, có tiếng rì rào của khe nước, có màu sắc. (0.5 điểm)

- Bức tranh phong cảnh đan cài hài hòa giữa động và tĩnh. (0.5 điểm)

Ý kiến của bạn