Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình ảnh “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần là một s

Hình ảnh “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần là một s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình ảnh “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” là một so sánh rất Xuân Diệu. Vì sao?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài “Vội vàng” của nhà thơ Xuân Diệu.

Giải chi tiết:

Tác giả so sánh tháng giêng với hình ảnh của “Cặp môi gần” thông qua cảm giác “ngon”. Nếu như ở thời kì trước người ta không nhắc đến hình ảnh thật trên cơ thể con người mà luôn lấy hình ảnh của thiên nhiên làm chuẩn mực của cái đẹp thông qua bút pháp ước lệ thì đến đây Xuân Diệu đã mạnh dạn thể hiện nó trong ý thơ của mình với con mắt của một kẻ say tình. Sự cách tân ấy thể hiện rõ việc lấy con người làm chuẩn mực cái đẹp và được xem là một cách tân độc lạ làm nổi bật lên tư tưởng tiến bộ của nhà thơ. Điều này cũng giải thích phần nào lý do người ta gọi ông là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới.

Ý kiến của bạn