Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đư

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính của quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn