Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng 1 2 3 4 Giải c

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng 1 2 3 4 Giải c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa, tính chất hai hình đối xứng qua một đường thẳng để từ đó xác định trục đối xứng của hình chữ nhật.

Giải chi tiết:

Hình chữ nhật có hai trục đối xứng là hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện.

Ta có hình vẽ:

Vậy hình chữ nhật có (2) trục đối xứng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn