Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình dưới dây phác họa cấu tạo của một chiếc đàn bầu, một nh

Hình dưới dây phác họa cấu tạo của một chiếc đàn bầu, một nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình dưới dây phác họa cấu tạo của một chiếc đàn bầu, một nhạc cụ đặc sắc của dân tộc ta và là độc nhất trên thế giới.

                            

Ngày xưa, bộ phận số (2) được làm bằng vỏ của quả bầu khô và vì thế nhạc cụ mới được gọi là đàn bầu. Một trong những vai trò chính của bộ phận (2) này là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn