Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình hộp chữ nhật có số cạnh là 4 cạnh 6 cạnh 8 cạnh 12

Hình hộp chữ nhật có số cạnh là 4 cạnh 6 cạnh 8 cạnh 12

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình hộp chữ nhật có số cạnh là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh.


Giải chi tiết:

Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh.

Chọn D. 

Ý kiến của bạn