Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình lập phương có độ dài một cạnh bằng 2. Thể tích hình lập

Hình lập phương có độ dài một cạnh bằng 2. Thể tích hình lập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình lập phương có độ dài một cạnh bằng 2. Thể tích hình lập phương là: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn