Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường gặp ở những lo

Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường gặp ở những lo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường gặp ở những loài:

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Những loài di động nhiều có nhiều khả năng diễn ra sự hình thành loài mới bằng cách ly địa lý. Hình thành loài bằng cách ly sinh thái thường gặp những loài ít di động, động vật ít di chuyển hay không di chuyển được xa

Thực vật không có khả năng di chuyển nhưng chúng có khả năng phát tán mạnh thì vẫn có khả năng hình thành loài mới thông qua con đường cách lí địa lí phổ biến hơn

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn